Program Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA
MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA ŻEGLARSTWA NA WIŚLE
MOSiR TORUŃ

1. Podstawy ratownictwa wodnego:
a) zasady bezpiecznego żeglowania,
b) środki bezpieczeństwa na jachcie,
c) żeglowanie w trudnych warunkach,
d) wywrotka jachtu – jak ratować,
e) pierwsza pomoc.

2. Budowa jachtu:
a) budowa kadłuba jachtu,
b) omasztowanie, olinowanie, ożaglowanie.

3. Teoria żeglowania:
a) rodzaje wiatrów i ich działanie,
b) siły działające na jacht w ruchu,
c) stateczność jachtu, sterowność jachtu,
d) żegluga w trudnych warunkach pogodowych.

4. Najważniejsze przepisy żeglowania:
a) przepisy na drogach wodnych.

5. Etykieta żeglowania:
a) zbiór norm i zasad obowiązujących żeglarzy.

6. Lekcja śródlądowa:
a) oznakowanie dróg wodnych,
b) nawigacyjne przygotowanie rejsu,
c) szlaki żeglowne,
d) oznakowania szlaków wodnych.

7. Elementy meteorologii w żeglarstwie:
a) wiatr, skala prędkości,
b) czynniki kształtujące pogodę,
c) prognozowanie zmian pogody,
d) zjawiska meteorologiczne,
e) obserwacja akwenu.

8. Liny oraz węzły żeglarskie:
a) liny, rodzaje,
b) węzły żeglarskie,
c) węzły do łączenia lin,
d) węzły cumownicze.

9. Manewrowanie jachtem żeglarskim:
a) przygotowanie do żeglugi,
b) czynności podstawowe,
c) manewry złożone,
d) manewrowanie na silniku.

10. Umiejętności praktyczne:
a) manewry pod żaglami,
b) dobór żagli do panujących warunków atmosferycznych,
c) prowadzenie jachtu przy spotkaniu z innym jachtem, zasady prawa drogi,
d) umiejętność wykonywania zwrotów: zwrot przez sztag, zwrot przez rufę, dojście do boi, odejście od boi, dojście do nadbrzeża, stawianie jachtu w dryf, ratowanie człowieka za burtą,
e) alarm człowiek za burtą, ratowanie,
f) zachowanie załogi w chwili nadejścia sztormu (refowanie żagli).

11. Kierowanie załogą:
a) umiejętność wydawania komend i egzekwowania ich wykonania stosownie do sytuacji w jakiej znajduje się jacht,
b) załoga jako zespół.

12. Wiadomości z zakresu ratownictwa wodnego:
a) podstawowe informacje o służbach WOPR,
b) udzielanie pierwszej pomocy,
c) hipotermia oraz pierwsza pomoc.

13. Żeglarstwo regatowe:
a) trasa regat,
b) pomiary sprzętu,
c) klasy olimpijskie (jachty),
d) klasy międzynarodowe (jachty).

14. Opieka nad sprzętem:
a) prawidłowe składanie żagli,
b) używanie odbijaczy chroniących jacht,
c) konserwacja kadłuba,
d) kontrolowanie zacisków na olinowaniu stałym,
e) przegląd mocowań pasów ratowniczych,
f) kontrolowanie mocowań steru,
g) kontrola kolumny masztu,
h) prace przy instalacji urządzeń jachtowych.

Opracował:
mgr Andrzej Gotowt